Docent
Dr. Paul Storm (1959) heeft biologie (HBO, zoölogisch ecologisch analist), culturele antropologie en prehistorie gestudeerd (propedeuse en doctoraal, Universiteit Leiden). Hij is in 1995 gepromoveerd op een paleoantropologisch onderzoek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het proefschrift “The evolutionary significance of the Wajak skulls”. Paul heeft eerst als student en later als gastmedewerker van Naturalis (collectie Dubois) te Leiden jarenlang onderzoek gedaan naar de evolutie van de Javamens (Homo erectus) en de mens (Homo sapiens) in Australazië. Momenteel werkt hij als docent biologie bij de Hogeschool Rotterdam, waar hij onder andere de vakken geeft: Evolutiebiologie, Evolutie van de Mens en Diversiteit Dieren. Daarnaast werkt hij bij de Rijksuniversiteit Groningen als onderzoeker bij de Faculteit der Letteren, Archeologie Noordwest Europa. Bij zijn onderzoek richt hij zich op prehistorische menselijke resten afkomstig uit de Noordzee (Doggerland) waarbij zijn interesse uitgaat naar de morfologische variatie en veranderingen van kaken en gebitselementen in vergelijking met omringende gebieden in Noordwest Europa.

© Copyright website Paul Storm