Docent
Dr. Paul Storm (1959) heeft biologie (HBO, zoölogisch ecologisch analist), culturele antropologie en prehistorie gestudeerd (propedeuse en doctoraal, Universiteit Leiden). Hij is in 1995 gepromoveerd op een paleoantropologisch onderzoek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het proefschrift “The evolutionary significance of the Wajak skulls”. Paul heeft eerst als student en later als gastmedewerker van Naturalis (collectie Dubois) te Leiden jarenlang onderzoek gedaan naar de evolutie van de Javamens (Homo erectus) en de mens (Homo sapiens) in Australazië. In het Darwinjaar 2009 is zijn boek uitgekomen “Korte hoektanden, lange benen en een sexy brein. Het ontstaan van de mens door natuurlijke en seksuele selectie”. Momenteel werkt hij als docent biologie bij de Hogeschool Rotterdam, waar hij onder andere de vakken geeft: Evolutie, Fylogenie & Vertebraten en Evolutie van de Mens. Daarnaast richt hij zich de laatste jaren op prehistorische menselijke resten afkomstig uit de Noordzee.

© Copyright website Paul Storm